Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss. Det är Malax.tvs policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när du använder vår webbplats. Följaktligen har vi utvecklat denna integritetspolicy för att du ska kunna förstå hur vi samlar, använder, kommunicerar, avslöjar och på annat sätt använder personlig information. Vi har beskrivit vår sekretesspolicy nedan.

Vi samlar in personliga uppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke.
Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi de syften för den information som samlas in.
Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra tillhörande ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.
Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål, bör vara korrekt, fullständigt och aktuellt.

Vi skyddar personlig information genom att använda rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra det lättillgängligt för kunderna att få information om vår policy och praxis i samband med hanteringen av personlig information.
Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.
Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att personuppgifterna är konfidentiella skyddas och underhålls. Malax.tv kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan på Malax.tvs eget gottfinnande.

Om oss

Välkommen till Malax.tv - sidan som är mer Malax än självaste Malax. Här kan du se alla videoklippen från den numer legendariska lokaltv-kanalen. Självklart har allting hör en norrländsk/lappländsk koppling. För oss som bor i norr oavsett om vi är svenskar eller finländare är det viktigt att bevara vår kultur, vårt gemensamma arv och våra traditioner och inte minst vår humor. Vi som står bakom sajt malax.tv har alla anknytning till området.

Våra sponsorer

Vi på Malax.tv är en ideell förening och skulle inte klara oss utan stöd från våra sponsorer. En av våra främsta sponsorer är vuxensajten och telefontjänst företaget www.puhelinseksi24.fi som trevliga samtal med mysiga tjejer och mediumtjänsten där norra Europas spådamer jobbar. www.ennustaja24.fi/