Villkor

Användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma till webbsidan på http://mala.tv håller du med om att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och bestämmelser och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Material och upphovsrätt

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Malax.tvs hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:
Modifiera eller kopiera materialen
Använd materialen för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
Försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Malax.tvs hemsida;
Ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
Överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av Malax.tv när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på Malax.tvs hemsida tillhandahålls på samma sätt som. Malax.tv ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter.
Vidare garanterar Malax.tv inte eller ger några upplysningar angående noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Malax.tv eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på Malax.tvs Webbplats, även om Malax.tv eller en Malax.tv-auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte vara tillämpliga på dig.

5. Innehåll och kvalitet

Materialen som visas på Malax.tvs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Malax.tv garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Malax.tv kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande. Malax.tv gör inget åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Malax.tv har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande av webbplatsen Malax.tv. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar

Malax.tv kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

 

Om oss

Välkommen till Malax.tv - sidan som är mer Malax än självaste Malax. Här kan du se alla videoklippen från den numer legendariska lokaltv-kanalen. Självklart har allting hör en norrländsk/lappländsk koppling. För oss som bor i norr oavsett om vi är svenskar eller finländare är det viktigt att bevara vår kultur, vårt gemensamma arv och våra traditioner och inte minst vår humor. Vi som står bakom sajt malax.tv har alla anknytning till området.

Våra sponsorer

Vi på Malax.tv är en ideell förening och skulle inte klara oss utan stöd från våra sponsorer. En av våra främsta sponsorer är vuxensajten och telefontjänst företaget www.puhelinseksi24.fi som trevliga samtal med mysiga tjejer och mediumtjänsten där norra Europas spådamer jobbar. www.ennustaja24.fi/